INFO SHAFWAH

Perang Badar

Ketika para Khafilah perdagangan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb melintasi negeri Madinah, Rasulullah menyuruh mencegatnya dipertengahan jalan, karena harta yang dibawah oleh mereka sebagian besar adalah merupakan harta rampasan dari kaum muslimin ketika mereka hendak berhijrah ke Madinah.⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀⠀⠀⠀
Kemudian Segera disusun pasukan Islam sebanyak 313 yang terdiri dari 210 orang muslim Anshar dan sisahnya dari muslim muhajirin. Bendera pasukan islam dipegang oleh Mus’ab bin Umair.⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀⠀⠀⠀
sedangkan kaum kafir Quraisy bersama Abu Jahal membentuk pasukan berkekuatan 1000 orang yang melindungi kafilah perdagangan mereka dari serangan pasukan islam.⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀⠀⠀⠀
Peperangan Badar ini mempercepat pertumbuhan dan perkembangan Islam. Hal ini dapat disimpulkan :⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀⠀⠀⠀
a. Menambah harum nama umat Islam dimata bangsa Arab, sehingga banyak di antara bangsa Arab yang secara sukarela memeluk agama Islam.⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀⠀⠀⠀
b. Umat Islam merasa yakin dan percaya akan kebenaran agama Islam dan Janji – janji Allah. Sebab itu mereka selalu siap menghadapi serangan musuh, demi mempertahankan dan membela kebenaran Islam.⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀⠀⠀⠀
c. Kekalahan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya besar itu menyebabkan mereka kuatir dan gentar apabila berhadapan dengan pasukan Islam, meskipun pasukan Islam sedikit jumlahnya dengan peralatan yang serba kurang.⠀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *