INFO SHAFWAH

Al Zahrawi

Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas az-Zahrawi atau Al-Zahrawi ⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀
(Madinatuz Zahra’, 936 – 1013),⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀
dikenal di Barat sebagai Abulcasis, adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad Pertengahan. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid.⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀
Abul Qasim lahir di Zahra, yang terletak di sekitar Kordoba, Spanyol. Di kalangan bangsa Moor Andalusia, dia dikenal dengan nama “El Zahrawi”. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah.⠀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *