INFO SHAFWAH

Air Zamzam

Air Zamzam ⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀
Dalam sejarahnya bermula dari kegelisahan Siti Hajar bersama putranya, Ismail AS, yang ditinggal Nabi Ibrahim AS di sebuah padang tandus. Cerita Siti Hajar yang ditinggal Ibrahim ini diabadikan Allah SWT dalam Alquran surah Almaidah (14) ayat 37.⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀
Karena bekalnya habis, Siti Hajar berusaha mencari makanan atau orang-orang yang kemungkinan berada di sekitarnya. Ia pun berlari ke Bukit Marwah, balik lagi ke Bukti Shafa, dan kembali lagi ke Bukit Marwah. Tercatat, tujuh kali dirinya bolak-balik bukit Shafa-Marwah. Apa yang dilakukan Siti Hajar itu kini menjadi salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan umat Islam yang melaksanakan haji, yaitu sai.⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀
Setelah lelah bolak-balik dari bukit Shafa ke Marwah, Siti Hajar mendengar perintah untuk melihat putranya yang sedang menangis dan mengentak-entakkan kakinya ke tanah. Ternyata, hentakan kaki Ismail AS berhasil mengeluarkan air yang berlimpah. Siti Hajar pun kemudian berkata, “zamzam (berkumpullah),” hingga akhirnya air berkumpul dan dinamakan Air Zamzam.⠀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *