INFO SHAFWAH

Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah

Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, ia merupakan salah satu panglima perang yang sangat kuat dan tangguh di medan perang.⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀
Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah memluk Islam pada tahun 611 Masehi. Pada tahun tersebut, Islam sedang berada di bawah tekanan kaum kafir quraisy yang terus berusaha menghancurkan Islam.⠀
ㅤㅤㅤㅤㅤ⠀
Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar kemudian menjadi khalifah. Pada masa khalifah Abu Bakar¸ Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah dijadikan panglima perang untuk memimpin pasukan muslim melawan pasukan Romawi.

Di bawah kepemimpinannya, pasukan muslim dapat menglahkan pasukan romawi yang dikenal memiliki tentara yang hebat.⠀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *